Tag Archives: Firmaarrangementer

Fem myter om catering

Fem myter om catering

Det er mange meninger om catering, og siden så mange har så forskjellige erfaringer med konseptet har det også skapt grobunn for en del myter rundt hele konseptet. Dette gjør at mange kanskje kvier seg for å benytte seg av catering, eller de ikke vet hvilke muligheter catering egentlig har å tilby. Vi ser nærmere […]

Signatur Buffet

Catering er bedre enn sitt rykte

Til tross for at catering som konsept har eksistert i godt over 200 år allerede, var det først på 1960-tallet vi så smått begynte å bruke ordet her hjemme i Norge. Og da ofte i mindre flatterende ordelag, da det var mange som prøvde seg innen bransjen. Med svært vekslende resultat. Uregulert marked Markedet var […]

Catering

Hva er egentlig catering?

Selve ordet «catering» stammer fra det engelske uttrykket «cater» og betyr noe så enkelt som å skaffe forsyninger eller proviant, og dagens betydning er ikke så fryktelig langt unna dette. Om enn med en noe utvidet mening. Catering i dag forbindes riktignok fortsatt med å skaffe mat, men da gjerne i mer selskapelig sammenheng. De […]