Vaske hender

Viktig informasjon om de nye nasjonale smitteverntiltakene desember 2021

Vi gjør alt vi kan for at du som vår gjest skal føle deg trygg under ditt opphold hos oss. Vi vil til enhver tid følge lokale og nasjonale retningslinjer for smittevern. Når det gjelder julerevyen med Fredrikstadguttane, fortsetter showet med tilpasninger til de nye nasjonale smitteverntiltakene av 7. desember 2021.

For tiden gjelder følgende smittevernregler for kommende arrangementer:

  • VÆRK er arrangør av Julerevyen med Fredrikstadguttane og har ansvar for at arrangementet er smittevernfaglig forsvarlig.
  • Revy og bespisning fortsetter med tilpasninger i form av et redusert antall gjester for å overholde gjeldende retningslinjer. 
  • Gjester som har uavklarte symptomer på sykdom, er i karantene, venter på svar på coronatest eller har mistanke til at de kan være smittet, skal ikke delta på arrangementer.
  • Alle gjester har faste tilviste sitteplasser i VÆRK, både ved bespisning og under revyforestilling. 
  • Det skal være en meters avstand til de som ikke er i samme husstand, kohort eller tilsvarende nære. Utøverne av kulturarrangementet er unntatt dette kravet.
  • Når det ikke er mulig å overholde en meters avstand skal det brukes munnbind som kan medbringes eller som deles ut ved ankomst i VÆRK. 
  • Våre ansatte bruker munnbind til enhver tid. 
  • Servering av alkohol og betaling foregår ved bordene.
  • Skjenkestopp er klokken 24:00.
  • VÆRK registrerer kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.