4. november 2022 – Tone Grønsund kvartett

Velkommen til Tone Grønsund kvartett fredag 4. november! Denne kvelden hylles den amerikanske poeten og tekstforfatteren Fran Landesman. Beatgenerasjonens dronning, the mother of hip, ingen skriver bittersøte tekster bedre enn henne!

Dato, tid & sted

Dato: 4. november.

Tid: Dørene åpnes kl. 19.00 og konserten starter kl. 20.00.

Sted: Teglhuset i Gamlebyen.

Kontakt for mer info:
VÆRK – 69 33 33 30